Goed nieuws!
25 jaar Fietsen Loomans. En dit vieren wij met een nieuwe website en een wedstrijd met mooie prijzen!

Doe mee aan onze wedstrijd tot 15 oktober 2018 en kom in koers voor een aantal straffe prijzen.

Wat denkt u van een Specialized Allez Elite of een Norta dames stadsfiets of een Mio Cyclo 200 fietscomputer.

DE TE WINNEN PRIJZEN!

HOOFDPRIJS, Specialized Allez Elite

HOOFDPRIJS

Win deze Specialized Allez Elite.

Geniet ervan op een heerlijk snelle rit met vrienden!

Natuurlijk bieden wij onze service aan.

 

Win deze prachtige Norta stadsfiets.

2e prijs

Win deze Norta dames stadsfiets.

Geniet van deze alles kunner!

Natuurlijk bieden wij onze service aan.

 

Geniet van deze Mio fiets computer!

3e prijs

Win deze Mio Cyclo 200.

Zoek je de weg en bekijk je prestaties met deze fiets computer!

Natuurlijk bieden wij onze service aan.

 

Vijfentwintig jaar geleden openden wij onze winkel, op welke datum was dit?


Schiftingsvraag:

Hoeveel fietsen stonden in onze winkel op 10 juli 2018? (Vul het getal in bij het vakje 'Hoeveel'.)


  • We will never share your information

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd “25 jaar Fietsen Loomans” die wordt

georganiseerd door Fietsen Loomans te Asse.

Artikel 1 – Algemeen

1.

De wedstrijd staat open voor iedere meerderjarige persoon die zijn/haar woonplaats in België heeft.

Artikel 2 – Persoonlijke gegevens

1.

Om aan de wedstrijd deel te nemen, wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (naam,

voornaam, e-mailadres) te verstrekken.

2.

Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

3.

Je persoonsgegevens zijn enkel voor gebruik in het kader van de wedstrijden worden niet gedeeld met derden.

Artikel 3 – Hoe en wanneer kan je deelnemen?

1.

Deze wedstrijd loopt van 1 sept 2018 tot en met 15 oktober 2018 en bestaat uit het

beantwoorden van een vraag en schiftingsvraag.

2.

Deelname is beperkt tot 1 inzending per persoon.(eerst ingezonden)

3.

Deelnemen kan enkel via het wedstrijdformulier op de website.

4.

Om geldig aan de wedstrijd deel te nemen moet je alle gevraagde persoonlijke gegevens invullen, je akkoord verklaren met het wedstrijdreglement door deelname en de schiftingsvraag beantwoorden.

5.

Slechts 1 prijs wordt toegekend per combinatie van naam en adres. Fietsen Loomans behoudt zich

het recht om frauduleuze, foutieve of onvolledige deelnames, of deelnames die de wedstrijd verstoren of

proberen te verstoren, te verwerpen. In al deze gevallen verliest de deelnemer het recht op een prijs.

Artikel 4 – Aanduiding van de winnaars en uit te reiken prijs

1.

De winnaars zijn zij die de schiftingsvraag correct beantwoord of het dichtst benaderd hebben. In totaal zijn er

3 winnaars. Ingeval van ex aequo, wanneer meer dan 3 deelnemers de schiftingsvraag

correct hebben beantwoord of deze even dicht hebben benaderd, zal de winnaar worden bepaald via

trekking tussen de in aanmerking komende deelnemers.

2.

De winnaars kunnen hun prijs afhalen bij Fietsen Loomans op uitnodiging.

3.

Fietsen Loomans neemt zo spoedig mogelijk contact op met de wedstrijdwinnaars via het opgegeven

e-mailadres.

4.

Indien de prijs, buiten de schuld van Fietsen Loomans, niet binnen 1 maand na het einde van de

wedstrijd is opgehaald door een winnaar, behoudt Fietsen Loomans zich het recht om de prijs toe te

kennen aan een andere deelnemer.

5.

Over dit reglement en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 – Rechten Fietsen Loomans

1.

Fietsen Loomans behoudt zich het recht voor te allen tijde je deelname aan de wedstrijd te beëindigen

als je op enige wijze in strijd handelt met voorafgaande voorwaarden of enige toepasselijke wettelijke

bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat

Fietsen Loomans hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2.

Fietsen Loomans behoudt zich het recht voor de wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen,

aan te passen, te annuleren of te beëindigen bij onvoorziene omstandigheden waar Fietsen Loomans

redelijkerwijze geen controle over heeft of invloed op kan uitoefenen en die het verloop van de wedstrijd in

overeenstemming met de bepalingen van dit reglement zouden hinderen.

Artikel 6 – Contact

Heb je vragen of opmerkingen over deze wedstrijd, neem dan contact op via

info@fietsen-loomans.be